Monday, September 15, 2008

... DeMi mAtAhArI...

demi matahari, dengan sinarnya di pagi hari
demi bulan apabila ia mengiringi
demi siang apabila ia menampakkan diri
demi malam apabila ia menutupi
demi langit dan seluruh pembinaannya
demi bumi dan seluruh hamparannya
demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya
ALLAH mengilhamkan
sukma kefasikan dan ketaqwaan
beruntung bagi yang mensucikannya
merugi bagi yang mengotorinya
surah asy-syam(matahari) ayat 1-10

1 comment: